برخی خواص فیزیکی و مکانیکی زردآلو ، گیلاس، آلبالو
0
زردآلو ، گیلاس ، آلبالو

دانستن خواص فیزیکی و مکانیکی میوه های زردآلو ، آلبالو، گیلاس و میوه های هسته دار

برای طراحی تجهیزات درو کردن ، حمل و نقل ، جداسازی و بسته بندی کردن ضروری است.

در این تحقیق ، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی مانند:

ابعاد ، قطر هندسی ، سطوح مسطح و حالت کروی ، ضخامت حجم ، ضخامت واقعی ، حجم ۱۰۰۰ واحدی ،

ضریب اختلاف ثابت روی سطح متنوع در ۳ محور در اندازه های ۸۴٫۱۹ ، ۱۷٫۱ و ۱۷٫۴۶

درصد رطوبت برای میوه های زردآلو ، آلبالو، گیلاس و نسبتا هسته های دیگر می باشد.

چگالی حجم میوه ها – آلبالو و میوه های هسته دار ۴۴۹٫۵ و ۴۴۰٫۷۸ و ۴۰۶٫۷۹  کیلوگرم و ارتباط حجم واقعی و

۱۰۳۷٫۵/۸۹۲٫۶۳ و ۹۸۳٫۳۸ و ارتباط ضریب تخلخل حجم و سطح میوه ها بزرگتر از مغز و هسته آن ها می باشند.

تمام سطوح مطالعه شده (چوب ، شیشه ، سطح ارگانیزه و سطح شیشه ای فیبر ) بزرگترین سطح بود

و سفتی شان کمتر می باشد.

شکاف روی سطح میوه و هسته ی اصلی ۸٫۲۳ و ۳۷۲٫۷۵ و ۱۶٫۲۰ و طول ۶٫۳۱/۲۹۷٫۳  و ۳۲٫۲۵N

و عرض ۳۰۰٫۴۵/۵٫۸۷ و ۹۱۰۲۲N ضخامتشان می باشد.

ایراناتwww.iranut.com

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0

بالا

X