آذربایجان شرقی-شهرستان مرند-مرکز شهر- روبروی مخابرات قدیم-پاساژ جعفری-فروشگاه قنبری
تلفن تماس : ۰۹۱۹۵۷۳۸۰۷۹
تلفن تماس دفتر : ۰۴۱۴۲۲۳۶۴۳۰
ایمیل : msm1648@gmail.com