خرما
خرمای ربی رنگی تیره و براق و بافتی شکلاتی دارد. محصول سیستان وبلوچستان است. در اروپا خواهان زیادی دارد [...]
0

بالا

X